Ekogroszki Polskie

Sprzedaż Workowanego Węgla i Ekogroszku

Parametry ekogroszku – co oznaczają?

Decydując się na opał, jakim jest ekogroszek, warto poznać znaczenie parametrów, które go opisują. Poza określonym rozmiarem ziaren, opał ten charakteryzuje się szeregiem pozostałych właściwości fizyko-chemicznych, które wpływają na jego wydajność i pracę pieca retortowego. Wśród najważniejszych parametrów można wymienić kaloryczność opału, czyli wartość opałową/energetyczną, zawartość popiołu, siarki, a także jego granulację i spiekalność.

Kaloryczność opału

Kaloryczność opału, czyli wartość opałową, określa ilość ciepła otrzymana w wyniku spalania. Wyrażana jest ona w MJ/kg lub kJ/kg. Warto zwrócić uwagę także na pozostałe parametry, wyrażane w tych samych jednostkach, jak ciepło spalania i wartość opałowa w stanie analitycznym. Parametry te zawsze mają wyższy poziom od najważniejszej dla konsumenta, czyli wartości opałowej w stanie roboczym. Największa kaloryczność spotykana jest w ekogroszku pochodzącym od wysokiej jakości węgla kamiennego.

Spiekalność ekogroszku

Jest to bardzo istotny parametr, wpływający na prawidłową pracę pieca. Określany jest wskaźnikiem RI, oznaczającym zdolność węgla do tworzenia spieków kokosowych. Im wyższy wskaźnik RI, tym większe i twardsze spieki tworzą się w strefie odgazowania węgla, co powoduje zbieranie się na palniku żużlu i popiołu, zmniejszając wydajność pieca, a nawet doprowadzając do jego wygaszenia i uszkodzenia. Ochronę urządzenia zapewnia stosowanie węgla o spiekalności 0-20. Na szczęście w wielu polskich kopalniach, jak KWK Wesoła, ekogroszek jest najczęściej bardzo wydajny, a jego parametr RI wynosi 0.

Zawartość siarki

Zawartość siarki w ekogroszku ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń do środowiska. Wysoka jej zawartość wiąże się także z nieprzyjemnym zapachem, a w połączeniu z parą wodną tworzy niebezpieczny dla kotła, jego elementów oraz środowiska kwas siarkowy. Warto zatem zadbać, by zawartość siarki w wybranym paliwie nie przekraczała 1%, co gwarantuje stosowanie przyjaznego dla środowiska i pieca opału. Przykładowo ekogroszek Wesoła zawiera od 0,3 do 0,7% siarki w składzie.

Zawartość popiołu

Zawartość popiołu w ekogroszku określa ilość substancji niepalnych w składzie. Od tego parametru zależy ilość pozostałego w komorze popiołu i konieczność jego częstego sprzątania. Warto zatem zadbać o jak najniższą wartość tego wskaźnika.


Niezależnie od tego, jaki wybierzesz ekogroszek – tani, czy drogi – warto przede wszystkim zwrócić uwagę na jego parametry jakościowe. To właśnie one określają, czy dany opał będzie wydajny i bezpieczny dla pieca lub kotła.