Ekogroszki Polskie

Sprzedaż Workowanego Węgla i Ekogroszku

Ekogroszek i węgiel - czym się różnią

Węgiel kopalny

Węgiel kopalny jest skałą osadową złożoną ze związków organicznych, mineralnych składników nieorganicznych i wody. Składa się głównie z pierwiastków: Węgla, Tlenu, Azotu, Wodoru i Siarki. W śladowych ilościach mogą również wystąpić inne pierwiastki. Wśród węgla kopalnego wyróżnia się kilka jego gatunków w zależności od zawartości pierwiastka węgla. Większość ludzi zna głównie dwa gatunki: węgiel kamienny i węgiel brunatny, które zwykle stosowane są do palenia w piecach domowych. Różnią się one składem, co za tym idzie również wartością opałową.

Węgiel brunatny składa się głównie z pierwiastka węgla, który stanowi pomiędzy 62% a 75% jego składu. Wartość opałowa mieści się w granicach: 7,5 MJ/kg a 21 MJ/kg.

Węgiel kamienny zawiera z kolei pomiędzy 75% a 97% pierwiastka węgla - ze względu na to, że zawiera go  o wiele więcej niż węgiel brunatny to jego wartość opałowa jest wyższa i wynosi pomiędzy 16,7 MJ/kg a 29,3 MJ/kg. To właśnie ten typ węgla jest głównie używany w domowych piecach.

 

Węgiel kamienny został podzielony na typy, które charakteryzują jego przydatność technologiczną.

Typ węgla Wyróżnik Zawartość części lotnych V % Charakterystyka Główne zastosowanie
węgiel płomienny 31 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel gazowo-płomienny 32 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie
węgiel gazowy 33 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie
Węgiel gazowo-koksowy 34 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania gazownictwo, koksownictwo
węgiel orto-koksowy 35 od 20 do 31 typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania produkcja koksu metalurgicznego
węgiel meta-koksowy 36 od 14 do 28 dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania produkcja koksu odlewniczego
węgiel semi-koksowy 37 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy
węgiel chudy 38 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel antracytowy 41 od 10 do 14 mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania węgiel na mieszanki do produkcji koksu; węgiel energetyczny do palenisk specjalnych oraz produkcji paliwa bezdymowego
antracyt 42 od 3 do 10 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne
Metaantracyt 43 do 3 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania --------

 

Podział ze względu na sortymenty:

Grupa Nazwa Symbol Wymiar ziarna [mm]
Grube Kęsy Ks ponad 200
Grube Kostka I Ko I 200-120
Grube Kostka II Ko II 120-60
Grube Orzech I O I 80-40
Grube Orzech II O II 50-25
Średnie Groszek I Gk I 30-16
Średnie Groszek II Gk II 20-8
Średnie Grysik Gs 10-5
Miałowe Miał M 6-0
Inne Pył P 1-0
Inne Muł Mu 1-0


Ekogroszek

Ekogroszek jest produkowany z węgla kamiennego lub brunatnego. Wytwarzany jest z węgla o wartości opałowej większej niż 24 MJ/kg, zawartości siarki mniejszej niż 1%, małej zawartości wody i substancji niepalnych, jak również niskiej spiekalności.

Ekogroszek jak sama nazwa mówi (przedrostek - eko) jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel. Podczas spalania emituje mniej zanieczyszczeń. Ekogroszek jest także wygodny w użytkowaniu. Po odpowiednim wyregulowaniu pieca, w domu będzie panowało odpowiednie ciepło, a piec dzięki automatyce będzie dbał o to, aby proces spalania przebiegał prawidłowo.

Na rynku, jak i w naszej ofercie występuje kilka rodzajów ekogroszku, które różnią się składem oraz granulacją. Podstawowym parametrem jest wartość opałowa. Oczywiście im większa, tym lepsza. Należy również zwrócić uwagę na  ilość siarki i popiołu - powinny być jak najniższe.