Ekogroszki Polskie

Sprzedaż Workowanego Węgla i Ekogroszku

Jak bezpiecznie oraz prawidłowo palić w piecu w sposób ekologiczny?

Zjawisko postępującego zanieczyszczenia środowiska naturalnego mające negatywny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie powoduje, że coraz więcej użytkowników pieców stawia sobie pytanie, jak postępować, by palić w nich bezpiecznie i zarazem ekologicznie? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym podpowiemy, co zrobić, by proces ogrzewania budynków wyposażonych w piece przebiegał ekonomicznie oraz przyjaźnie dla środowiska.

Jak zmieniły się przepisy dotyczące materiałów opałowych?

W celu poprawienia złej jakości powietrza w Polsce powołany został Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). Na skutek przyjęcia ustawy o prawie ochrony środowiska, decyzje odnośnie regulacji stosowania określonych kotłów, pieców grzewczych oraz rodzajów paliw są podejmowane przez poszczególne samorządy. Na wniosek zarządu województwa przyjmowana jest przez sejmik danego województwa ustawa antysmogowa w formie aktu prawnego. Zakaz spalania śmieci reguluje z kolei osobna ustawa o odpadach.

W większości województw zakazano już używania kotłów oraz pieców starej generacji. Pod groźbą kary zabronione jest stosowanie do celów ogrzewania paliw niskiej jakości. Wśród nich znalazł się: brykiet węgla brunatnego i kamiennego (niektóre samorządy dopuszczają węgiel kamienny o uziarnieniu powyżej 3 mm), palenie mokrym drewnem i biomasą o wilgotności powyżej 20%, flot, muł oraz wszystkie pozostałe, które nie odpowiadają aktualnym przepisom. Warto zaznaczyć, że dopuszczalne są urządzenia grzewcze umożliwiające wykorzystywanie dwóch rodzajów opału, np. węgla oraz drewna.

Zakup kotła oraz odpowiedniego ekogroszku. Czy tanio oznacza również dobrze?

Wskazane jest, aby ci użytkownicy, którzy mogą sobie na to pozwolić, wymienili stare piece na systemy grzewcze nowej generacji. Jeśli decydujemy się na nowoczesny kocioł, istotne jest właściwe jego skalibrowanie czyli ustawienie parametrów urządzenia tak, by dany rodzaj paliwa zyskał optymalne warunki spalania się.

Jednym z najpopularniejszych środków do zagwarantowania efektywnego oraz ekologicznego ogrzewania domu jest ekogroszek. Poszukując ekonomicznego rodzaju tego materiału należy jednak zwrócić uwagę, aby nabywany ekogroszek nie był jedynie tani, ale także dobrej jakości, ponieważ część produktów nie jest dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów.

Jak prawidłowo palić w piecu ekogroszkiem?

Aby ograniczyć do minimum przedostawanie się szkodliwych substancji do środowiska niezbędna jest umiejętność prawidłowego rozpalania w piecu. Podstawową zasadą jest bez wątpienia drożność i czystość systemu, dlatego komin powinien być regularnie czyszczony przez specjalistę kominiarza. Kolejną ważną kwestią jest dobór właściwego ekogroszku. Parametry, jakie powinien spełniać, by być najbardziej efektywny, to wysoka wartość opałowa (wyższa na okres zimowy, niższa ewentualnie na jesień i wczesną wiosnę), granulacja od 5 do 25 mm oraz niska wilgotność. Dobre spalanie jest ponadto gwarantowane przez zdolność spiekania wg metody Rogi RI, gdzie wskazane jest RI<20. Jeśli chodzi o zawartość popiołu, najlepiej by nie przekraczała ona 10 %, natomiast rekomendowana zawartość siarki mieści się w przedziale 1 – 2%.

Do dnia dzisiejszego wiele budynków w naszym kraju ogrzewana jest poprzez palenie w piecu metodą górnego spalania. Tego rodzaju piece są nieskomplikowane w obsłudze oraz należą do jednych z tańszych na rynku. Gwarancją sukcesu w ogrzewaniu pomieszczeń jest w tym przypadku palenie odpowiednim do tego celu ekogroszkiem, co da możliwość osiągnięcia wysokiej sprawności pieca.

Wyjątkowo istotne jest, aby dane urządzenie grzewcze było eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta. Wskazania odnoszą się również do dopuszczalnego typu oraz jakości dedykowanych dla niego paliw. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz utraty gwarancji. Zmiana obciążeń cieplnych w komorze spalania powoduje szybsze zużycie sprzętu, w najgorszym zaś razie powstanie nawet zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Warto zatem dobrze sprawdzić źródło zakupu materiału opałowego i zaopatrywać się wyłącznie u zaufanych dostawców - bez względu na to, czy zamierzamy palić ekogroszkiem tanio, czy stosować polski węgiel.